Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу № 35
 
.

Адміністрація

“Управління являє собою не що інше, як налаштування інших людей на працю”

Лі Якокка

 

 

 

Управляти – значить вести до успіху інших!


Завідувач-Паславська Галина Іванівна