Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу № 35
 
.

Пріорітетним напрямком роботи є розвиток мовлення

 

Нові форми подачі матеріалу, інноваційні технології навчання сприяють підвищенню інтересу дітей до занять, активізації їх родин,стверджують принципи демократизації освітнього процесу.

 

Методичні проблеми, над якими працює педагогічний колектив:

  • Створення умов для рівноправного доступу дошкільнят до якісної освіти .
  • Удосконалення форм,методів і прийомів роботи з дітьми відповідно до новітніх наукових досягнень, реалізовуючи гуманно-особистісний підхід до дитини.
  • Розвиток творчих здібностей та нахилів.
  • Надання кваліфікаційної допомоги з корекції недоліків розвитку дітей з вадами слуху.