Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу № 35
 
.

Програма занять

У дошкільному навчальному закладі компенсуючого типу № 35 для дітей з вадами слуху навчання проводиться за програмою «Виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху». Програма розрахована  на п'ять навчальних років й охоплює дітей віком від 2 до 7 років. Програма скаладається з таких розділів:

  • «Формування елементарних математичних умінь»
  • «Думати, розуміти, спілкуватися, читати, писати. Розвиток мови та мовлення»
  • «Слухати і говорити. Розвиток слухового сприймання, формування звуковимови»
  • «Грати і розумнішати. Ігрова діяльність»
  • «Знати про все оточуюче. Ознайомлення з оточуючим»
  • «Помічати, любити, створювати прекрасне. Образотворчо-мистецька діяльність та конструювання»
  • «Вміти самому. Трудове виховання»
  • «Бути дужим, бадьорим та спритним. Фізичне виховання»
  • «Слухати, співати, ритмічно рухати, танцювати. Музичне виховання»

Виходячи з вимог програми 1-го класу школи для дітей 6—7-ми  років (тобто на  останньому  році перебування в дитячому садку) передбачається інтенсивніша форма навчання дітей з порушеним слухом на фронтальних  заняттях, ніж  у попередні роки. Це пов'язано з тим, що  на п'ятому році навчання в підготовчій групі слід  сформувати в дітей:

-елементи навчальної діяльності і необхідний обсяг умінь, без чого їх перехід з дитсадка до  1-го класу школи, минаючи підготовчий клас, практично неможливий.

Програмою передбачається, що  співпраця дорослого й дитини відбувається постійно, в усі режимні моменти, а не лише на фронтальних  та індивідуальних заняттях. Тому виходячи із зазначених обов'язків  сурдопедагога  і вихователя  визначився  повний зміст кожного розділу.

Розділ  програми  з  праці передбачає  формування  оперування дітьми  окремими предметами й  оволодіння  предметною діяльністю в цілому, що підвищує значущість цих занять  для дітей з вадами слуху і забезпечує не лише їх готовність до праці, ознайомлення з видами та знаряддями праці, людьми праці, а  й формує в них підвалини власного практичного досвіду.

Образотворчу діяльність  і  конструювання як  продуктивні  та предметні види діяльності в програмі взято за основу для навчання дітей самостійно навчатися.

Розділ програми з музичного виховання крім традиційного підходу до дітей дошкільного віку стосовно дітей з вадами слуху передбачає розвиток слухового сприймання, тренування в розрізненні звукової сторони мови і мовлення, формування темпу та ритму мовлення.

Організація   фізичного  виховання   передбачає   дотримання комплексу  вимог: спеціальні заняття,  щоденна ранкова гімнастика, перебування дітей на свіжому повітрі, рухливі ігри та рухова активність дітей. Для дошкільних закладів,  де перебувають діти з вадами слуху, характерним є гнучкий підхід до щільності занять, що залежить від реалізації  мовного спілкування в процесі їх проведення, методики проведення інструктажу. Мовний матеріал з фізичного виховання для вихователя формує сурдопедагог. У пропонованій програмі до розділу з фізичного виховання внесено вимоги  щодо навчання рухам фонетичної ритміки та дотримання в усіх  сферах фізичного виховання режиму поєднання суто фізичних вправ із  фонетичною ритмікою.

Специфічним у програмі є розділ з розвитку слухового сприймання,  формування  звуковимови і фонетичної ритміки.  На матеріалі цього розділу значною мірою організовуються індивідуальні заняття.

 Вимоги щодо засвоєння вмінь у  сприйманні  на слух мови  і немовних звуків, оволодіння звуковимовою в даній програмі викладено за роками навчання. Разом з тим такі напрямки діяльності, як розвиток мовного дихання, голосу (сили, тембру), робота над потоковою усною мовою, формування навичок  читання з губ (для глухих дітей) розширюються й ускладнюються протягом усього періоду перебування дітей у дитячому садку.

Під час роботи,  пов'язаної з розвитком слухового сприймання та формування вимови,  діти з вадами слуху користуються звукопідсилюючою апаратурою стаціонарного типу та індивідуальними слуховими апаратами починаючи з першого року навчання.

Розділ програми з розвитку мови та мовлення для слабочуючих дітей в основному спрямований на досягнення наступних цілей:

    1.Навчати вільно усно та письмово вживати весь обсяг арифметичної термінології.

    2. Навчати давати зв'язну відповідь поширеними реченнями.

    3. Навчати розуміти зміст запитання.

    4. Навчати відповідати самостійно на поставлені запитання.

    5. Навчати спілкуватись при виконанні завдань.

    6. Навчати розуміти зміст тексту арифметичної задачі, розуміти змінність.

    7. Навчати самостійно  виділяти  запитання задачі й відносити його до арифметичної відповіді.                              

    8. Навчати розрізняти числа.

    9. Навчати зв'язному усному висловлюванню при позначенні всіх вивчених арифметичних залежностей.

    10. Навчати користуватись усно поширеними реченнями.

    11. Навчати давати усні та письмові відповіді до задачі.

    12. Навчати користуватись прийменниками, прислівниками при позначенні місця та напряму в просторі.

    13. Навчати усно і письмово вживати граматичні форми слів.

    14. Навчати усно і письмово звітувати про виконану роботу.

Розділ програми з розвитку мови та мовлення для глухих дітей в основному спрямований на досягнення таких цілей:

    1. Навчати усно проговорювати матеріал  попередніх навчальних років.

    2. Навчати письмово позначати арифметичні залежності.

    3. Навчати розуміти  запитання (у подальшому — в письмовій формі).

    4. Навчати розуміти зміст умови арифметичної задачі.

    5. Навчати письмово розуміти і позначати арифметичну термінологію.

    6. Навчати зв'язному висловлюванню за  поданим зразком.

    7. Навчати розуміти значення прийменників та прислівників, що позначають місце в просторі.

    8. Вправляти в узгодженні, приляганні та керуванні.

    9. Закріплювати граматичні  форми слів.

    10. Навчати усно, письмово звітувати про виконану роботу.

Навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху математиці спрямоване на формування особистості, що буде наділена розумінням навколишнього світу в усіх його зв’язках, зокрема в математичному виражені.